Zmiany w Zarządzie Fundacji

11 sierpnia Rada Fundacji InnoScience jednogłośnie podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji Prezesa dr Angeli Andrzejewskiej oraz powołaniu mgra inż. Jakuba Szczepkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Dr Angeli Andrzejewskiej dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy wielu sukcesów na polu zawodowym jak i osobistym.