Fundacja Innoscience

Obszary działalności

Poznaj obszary działalności, w których działa Fundacja InnoScience

NAUKA

INNOWACJE

SPOŁECZNA ODPOwiEDZIALNOŚĆ

FUNDACJA INNOSCIENCE

Z PASJI DO NAUKI I NNOWACJI

Cele statutowe Fundacji:

  1. Stanie na straży praw obywatelskich.
  2. Promocjach nauki i sportu akademickiego.
  3. Promowanie postaw innowacyjnych.
  4. Rozwój przedsiębiorczości.
  5. Wychowanie morskie społeczności akademickiej.
  6. Promowanie postaw patriotycznych.
  7. Integracja środowiska akademickiego.
  8. Propagowanie zdrowego stylu życiu.
  9. Podnoszenie świadomości w zakresie prawa oraz ekonomii.
  10. Rozwój innowacji i technologii.

PASJA

MŁODA ENERGIA

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

AKTUALNOŚCI

czyli co się dzieje w Fundacji InnoScience

Hand of a businessman chooses a wooden cube block with icon people standing out from the crowd. Successful business team leader concept

Zmiany w Zarządzie Fundacji

11 sierpnia Rada Fundacji InnoScience jednogłośnie podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji Prezesa dr Angeli Andrzejewskiej oraz powołaniu mgra inż. Jakuba Szczepkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. Dr Angeli Andrzejewskiej dziękujemy…
Blank Computer Screen on Yellow

Działamy !!

Jako Fundacja InnoScience złożyliśmy dwa wnioski w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Wyniki jeszcze w lipcu 🙂
Hands holding start word balloon

Zaczynamy !!

9 kwietnia 2021 roku Fundacja InnoScience została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i tym samym rozpoczęła swoją działalność.

NASZE PROJEKTY

Już niebawem przedstawimy projekty realizowane przez Fundacją InnoScience. 

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

JAKUB SZCZEPKOWSKI

PREZES ZARZĄDZU FUNDACJI

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej, ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a także podyplomowych studiów z zarządzania projektami na SGH w Warszawie. Obecnie doktorant III roku studiów doktoranckich w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Wieloletni działacz samorządowy. Obecnie Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2021. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert z grona pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Zespołu Monitorującego Gwarancje dla Młodzieży działającego przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w Toruniu. Product Marketing Manager w jednej z toruńskich spółek notowanych na GPW. Skarbnik Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia “Cantio”. 

ZUZANNA SZCZEPKOWSKA

PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDACJI

Fundator i Przewodnicząca Rady Fundacji InnoScience. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu (2 rok aplikacji). Doświadczenie zawodowe zdobywa w Kancelarii Radcy Prawnego w Bydgoszczy. Wieloletnia chórzystka chóru UMK.

WOJCIECH KIEŁBASIŃSKI

CZŁONEK RADY FUNDACJI

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. Obecnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji na WPiA UMK, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Zarządu Samorządu Doktorantów UMK w Toruniu. Prowadził wiele szkoleń z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym oraz umiejętności miękkich. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych. W przeszłości m.in. ekspert PKA ds. studenckich, Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, przewodniczący Komisji Finansowo-Prawnej Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu, oraz Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiA UMK.

RADOSŁAW KOMUDA

CZŁONEK RADY FUNDACJI

Magister teologii; doktorant 3. roku w Interdyscyplinarnej Szkole Doktoranckiej „Academia Copernicana” UMK. Od kilku lat zaangażowany w środowisku doktoranckie na toruńskiej uczelni oraz – na zaproszenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów – na arenie krajowej. Od ponad dekady naukowo zajmuje się problematyką etyki sztucznej inteligencji i tego, jak my sami korzystamy z technologii. Jego badania wsparte były m.in. „Diamentowym Grantem” MNiSW oraz stypendium rządu Japonii, a ich wyniki prezentował najważniejszych konferencjach inżynieryjnych (w tym prestiżowy IJCAI) oraz filozoficzno-inżynieryjnych (IACAP) czy z zakresu nauk kognitywnych (podczas dorocznego zjazdu Japanese Cognitive Science Society).

RAFAŁ GŁAŻEWSKI

GRAFIK

Projektant graficzny specjalizujący się w identyfikacji wizualnej, strategii marki i ilustracji. Komunikacja wizualna to dla niego sztuka łączenia emocji i informacji w spójny i charakterystyczny przekaz. Pasjonat typografii, sztuki współczesnej i „efektów łał” ceni eklektyzm, stoicyzm i dyskusje o gustach. W wolnych chwilach chętnie maluje, a im większy format tym lepiej, żadna ściana mu nie straszna.

PARTNERZY

MASZ PYTANIA ? NAPISZ !

Fundacja InnoScience

ul. Strzałowa 19J/7

87-100 Toruń

fundacja@innoscience.pl

KRS: 0000893441

NIP: 9562367762

Regon: 38866560600000